Amaç ve Faaliyet Alanları

Merkezin Amaçları

Ardahan ve çevresinde var olan Kafkas arı ırkı gen merkezi olmasının sağlanması ve ürettiği balın bilimsel olarak araştırılması, belgelenmesi, tanıtılması, korunması ve yaşatılması, Ardahan ve çevresinde arı ırkı soyunun korunması, çoğaltılması, ıslah edilmesi, üretim yapılması, eğitim verilmesi ve bölge imkânlarıyla organik kovan, çıta ve organik balmumundan list yapılması, bu konuda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak çalışmanın yaygınlaştırılmasıdır.

 

Merkezin faaliyetleri

  • Ardahan merkez, ilçe ve köylerinin de içerisinde bulunduğu Kafkas arı ırkı havzasını korumak ve genişletmek,

  • Kafkas arı ırkının Türkiye sathına yayılmasını içeren araştırmaları desteklemek ve projeler geliştirmek, Türkiye’nin bal kapasitesini ve kalitesini araştırıcı çalışmalar yapmak,

  • Ardahan’da, arı ve arıcılık çerçevesinde kültürel ve etnoğrafik ürünlerinin toplandığı, belgelendiği, korunduğu, sergilendiği ve eğitim amaçlı olarak kullanıldığı müze kurmak; bu konuda etrafında arşivleme ve dokümantasyon merkezi oluşturmak,

  • Ardahan ve çevresinde arıcılıkla ilgili uygulamalara yönelik alan araştırmaları yapmak, yapılan araştırmaları destelemek,

  • Ardahan ve ilçelerinde Kafkas arı ırkının geniş bir alanda yaygın olarak yetiştirilmesini sağlamak ve bu çerçevede oluşturulacak pilot bölgeleri yaygınlaştırmak,

  •  Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek üzere ulusal ve uluslar arası konferans, panel, sempozyum gibi toplantılar düzenlemek, belgesel, CD, kitap, dergi ve benzeri yayınlar yapmak,

  • Konuyla ilgili olarak medya kuruluşları ile işbirliği yapmak,

  • Merkezin amaçları doğrultusunda yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla işbirliği yapmak, gerektiğinde bu kuruluşlardan destek almaktır.